कक्षा १२ को विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकायको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सुचना ।